Η βάση σταθεροποίησης βαλάνου PeniMaster PRO για μερική μεγέθυνση πέους
Λογότυπο PeniMaster PRO

Βάση PeniMaster ® PRO

PeniMaster®PRO - εργαστηριακή δοκιμή και έκθεση δοκιμών

  • μέγιστο δοκιμασμένο βάρος: 7,6 kg
    ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : Παρακαλώ μην μιμηθείτε!
    Το βάρος των 7,6 kg χρησιμοποιήθηκε μόνο για την επίδειξη της συστημικής απόδοσης του PeniMaster PRO. Το κανονικό εύρος του διαστολέα πέους: 200g - 1100g. Υψηλότερες δυνάμεις έλξης αυξάνουν τον κίνδυνο παρενεργειών της εφαρμογής (π.χ. καταπονήσεις του άξονα του πέους).
  • δοκιμασμένο μόνιμο βάρος: 1,25 kg
  • ασφαλές κράτημα στη βάλανο
  • Η χρήση υγρού επαφής είναι δυνατή μόνο μέσω προσαρμογής της φόρμας (ανατομική διαμόρφωση της στερέωσης της βαλάνου + προσαρμοστική μεμβράνη)
  • δεν υπάρχουν αναγνωρίσιμες φυσιολογικές παρενέργειες από την εφαρμογή
  • μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά αμέσως μετά την απόρριψη