Ο διαστολέας πέους PeniMaster είναι πρακτικά κατάλληλος για κάθε άνδρα

Ανασυρόμενο (ανασυρόμενο) πέος

Χελώνα που αποσύρεται στο καβούκι, συμβολίζοντας ένα ανασυρόμενο πέος

Ένα ανασυρόμενο (υποχωρώντας ή υποχωρώντας) πέος βραχύνεται μόνιμα ή μειώνεται σημαντικά σε όγκο (οπτικά ή ανατομικά συρρικνωμένο) από το προηγούμενο μήκος του. Το τέντωμα του πέους με διαστολέα πέους εξουδετερώνει την ανάκληση.

Μπορεί να συμβεί μείωση του πέους, για παράδειγμα

Τα κείμενα σε αυτόν τον ιστότοπο έχουν μεταφραστεί αυτόματα από τα γερμανικά. Μπορείτε να βρείτε το πρωτότυπο κείμενο στη διεύθυνση: www.penimaster.de/Applications/retractive-penis.html