Ο διαστολέας πέους PeniMaster είναι πρακτικά κατάλληλος για κάθε άνδρα

Μεγέθυνση πέους χωρίς χειρουργική επέμβαση με το PeniMaster ®

Ένα μεγαλύτερο πέος με το PeniMaster ®

Εικόνα μεγέθυνση πέους


Ο όρος μεγέθυνση πέους χρησιμοποιείται συχνά εναλλακτικά με τον όρο επιμήκυνση πέους . Ωστόσο, οι δύο όροι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά. Ενώ η επιμήκυνση πέους σημαίνει την αποκλειστική επιμήκυνση του πέους, δηλαδή την καθαρή αύξηση του μήκους, ο όρος μεγέθυνση πέους περιλαμβάνει δύο εκπαιδεύσιμες μορφές ανάπτυξης του πέους. Αφενός, επιμήκυνση πέους, όπως ήδη περιγράφηκε παραπάνω, και αφετέρου, και αυτή είναι η κύρια διαφορά, σημαντική αύξηση της περιφέρειας ή της διαμέτρου του μέλους ως αποτέλεσμα της θεραπείας με ένα PeniMaster ή PeniMaster PRO.

Μόνο τότε προκύπτει η διεύρυνση του πέους, στην οποία ενώνονται και οι δύο κατευθύνσεις ανάπτυξης ή μορφές ανάπτυξης. Για παράδειγμα, εάν κάποιος ήθελε να επιτύχει αυτή τη συνδυασμένη ανάπτυξη μιας μεγέθυνσης πέους μέσω πλαστικής χειρουργικής, θα έπρεπε να πραγματοποιηθούν δύο ξεχωριστές χειρουργικές επεμβάσεις για τη μεγέθυνση πέους: μία για επιμήκυνση πέους και μία για πάχυνση του πέους. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι μια επέμβαση είναι πάντα μια επικίνδυνη διαδικασία. Μια τέτοια επέμβαση για την αύξηση του μεγέθους ή του μήκους του πέους θα πρέπει επομένως να εξεταστεί προσεκτικά. Ειδικά από τη στιγμή που το πέος των περισσότερων ανδρών, τόσο σε στύση όσο και σε μη, στατιστικά χρειάζεται μια τέτοια πλαστική-αισθητική επέμβαση μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις.

Φυσικά, οι ίδιες σκέψεις ισχύουν και κατά την αντικατάσταση του φυσικού σπογγώδους σώματος με ένα τεχνητό σπογγώδες σώμα προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερο μήκος πέους ή πάχυνση του πέους. Ωστόσο, ένα τεχνητό σπηλαιώδες σώμα θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μόνο στην περίπτωση της στυτικής δυσλειτουργίας όταν οι συντηρητικές μέθοδοι δεν είναι πλέον επιτυχείς.

Δεδομένου ότι η μακροχρόνια χρήση διαστολέων πέους από την οικογένεια προϊόντων PeniMaster ( PeniMaster και PeniMaster PRO ) μπορεί να διεγείρει το σχηματισμό νέου, πρόσθετου κυτταρικού ιστού στο πέος, το αποτέλεσμα σε αυτή την περίπτωση είναι πραγματική μεγέθυνση πέους, κατά την οποία το πέος γίνεται μακρύτερο και πιο χοντρό.

περισσότερα για τα αποτελέσματα

Τα κείμενα σε αυτόν τον ιστότοπο έχουν μεταφραστεί αυτόματα από τα γερμανικά. Μπορείτε να βρείτε το πρωτότυπο κείμενο στη διεύθυνση: www.penimaster.de/Deutschland/Penisvergroesserung.html