Ο διαστολέας πέους PeniMaster είναι πρακτικά κατάλληλος για κάθε άνδρα

PeniMaster ® για τη στυτική δυσλειτουργία

Η στύση του πέους

Σκίτσο του συμβόλου της αρρενωπότητας και μια γόμα που το σβήνει.

Η στύση του πέους είναι μια βιοφυσική διαδικασία κατά την οποία ο στυτικός ιστός του πέους τροφοδοτείται με περισσότερο αίμα και ταυτόχρονα αποτρέπεται σε μεγάλο βαθμό η αντίστροφη ροή του αίματος. Το άκρο «αντλείται» από την αρτηριακή πίεση.

Η στύση προκαλείται από σεξουαλική μηχανική ή ψυχολογική διέγερση ή ακούσια, για παράδειγμα κατά τη διάρκεια του ύπνου. Ο βιολογικός σκοπός μιας στύσης είναι να μπορεί να εισάγει το πέος στον κόλπο για την εισαγωγή σπέρματος για γονιμοποίηση (διείσδυση). Επιπλέον, διατηρείται η απόδοση του ιστού του πέους. Χωρίς τακτικές και επαρκώς μακροχρόνιες στύσεις, ο ιστός των σηραγγωδών σωμάτων μπορεί να εκφυλιστεί (ατροπία), γεγονός που μπορεί να προκαλέσει το πέος να χάσει ορατά όγκο (συρίκνωση του πέους).

Αιτίες στυτικής δυσλειτουργίας

Οι διαταραχές της στυτικής λειτουργίας του πέους μπορεί να έχουν ψυχολογικά αλλά και ανατομικά αίτια και μπορεί να ποικίλλουν σε βαρύτητα. Δεν πρέπει κάθε στυτική δυσλειτουργία να θεωρείται αμέσως παθολογική. Μια λεγόμενη στυτική δυσλειτουργία (ΣΔ, συνήθως: στυτική δυσλειτουργία, ανικανότητα) υπάρχει όταν η ικανότητα επίτευξης μιας αρκετά σκληρής και διαρκούς στύσης για τη σεξουαλική πράξη διαταράσσεται μακροπρόθεσμα.

Εάν συμβαίνει αυτό, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αναζητήσει μια ανοιχτή συζήτηση με έναν ουρολόγο. Αυτό μπορεί να καθορίσει εάν υπάρχει στυτική δυσλειτουργία και εάν μπορεί να αντιμετωπιστεί άμεσα. Η ΣΔ μπορεί επίσης να είναι το αποτέλεσμα μιας αδιάγνωστης νόσου (π.χ. διαβήτης, υψηλή αρτηριακή πίεση) η οποία πρέπει πρώτα να αντιμετωπιστεί προκειμένου η ΣΔ να βελτιωθεί αιτιολογικά. Η αποχή από την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ ή καπνού μπορεί ήδη να οδηγήσει σε βελτίωση της ΣΔ.

PeniMaster για βελτίωση της στύσης

Η εκπαίδευση ιστών με τέντωμα του πέους με ένα PeniMaster μπορεί γενικά να βοηθήσει στη βελτίωση της ικανότητας του πέους να έχει στύση. Οι χρήστες με κανονική στυτική ικανότητα μπορούν να επιτύχουν αυξημένη σκληρότητα στύσης. Μια στυτική λειτουργία, η οποία συχνά μειώνεται σε υγιείς άνδρες, ιδιαίτερα σε μεγάλη ηλικία, μπορεί να επηρεαστεί θετικά από την εφαρμογή. Επιπλέον, η θεραπεία μπορεί να εξουδετερώσει τη συρρίκνωση (συρρίκνωση) του πέους ως αποτέλεσμα της επίμονης έλλειψης ροής αίματος.

Περισσότερη σεξουαλική επιθυμία χρησιμοποιώντας ένα διαστολέα πέους

Η βελτίωση της στυτικής απόδοσης του πέους μπορεί να αυξήσει την αυτοεκτίμηση και πιθανώς να ενισχύσει τη σεξουαλική επιθυμία (λίμπιντο). Σε αυτό συμβάλλει και η εντατική μακροχρόνια ενασχόληση με το δικό του πέος και άρα η δική του σεξουαλικότητα στο πλαίσιο της εφαρμογής.

Τα κείμενα σε αυτόν τον ιστότοπο έχουν μεταφραστεί αυτόματα από τα γερμανικά. Το πρωτότυπο κείμενο βρίσκεται στη διεύθυνση: www.penimaster.de/Applications/erection improvement-libido.html